fruktsallad

Den arabiska frasen fruktsallad uttalas salaTatu alfaakihati och skrivs ﺳَﻠَﻄَﺔُ ﺍَﻟﻔَﺎﻛِﻬَﺔِ

De arabiska orden i fruktsallad

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen fruktsallad. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

sallat

ﺳَﻠَﻄَﺔُ
Uttal: salaTatu
Svensk versättning: sallat
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum

frukt

ﺍَﻟﻔَﺎﻛِﻬَﺔِ
Uttal: alfaakihati
Svensk versättning: frukt
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Typ av fras: Idafa-konstruktioner

En idafa-konstruktion används för att uttrycka genitiv (ägande) på arabiska.

Kategori: mat