Arabiska för torsdag

khamiis
ﺧَﻤِﻴﺲ
torsdag –

Det arabiska ordet för torsdag uttalas khamiis och skrivs ﺧَﻤِﻴﺲ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet torsdag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet torsdag består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, mim som skrivs och uttalas m och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med torsdag

Alla bokstäver i torsdag

ﺧَﻤِﻴﺲ
ﺧـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ﺧـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
kha
kh
mim
m
ya
y
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för torsdag består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﻤِﻴﺲ och uttalas khamiis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver