Arabiska för humör

mizaaj
ﻣِﺰَﺍﺝ
humör – maskulinum singular

Det arabiska ordet för humör uttalas mizaaj och skrivs ﻣِﺰَﺍﺝ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns humör i:

'amzija
ﺃَﻣﺰِﺟَﺔ
humör – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet humör

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet humör består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, zayn som skrivs och uttalas z och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med humör

Alla bokstäver i humör

ﻣِﺰَﺍﺝ
ﻣـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
zayn
z
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för humör består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺰَﺍﺝ och uttalas mizaaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för humör

fi3aal blir mizaaj

Vi har sett att det arabiska ordet för humör skrivs ﻣِﺰَﺍﺝ och uttalas mizaaj. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är m, z och j, blir ordet mizaaj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som humör