Arabiska för spetsig, vass

Haadd
ﺣَﺎﺩّ
spetsig, vass – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spetsig, vass uttalas Haadd och skrivs ﺣَﺎﺩّ.

Förutom grundformen finns spetsig, vass i:

Haadda
ﺣَﺎﺩَّﺓ
spetsig, vass – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet spetsig, vass

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spetsig, vass består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spetsig, vass

Alla bokstäver i spetsig, vass

ﺣَﺎﺩّ
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ـﺪ
 
Ha
H
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för spetsig, vass består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺩّ och uttalas Haadd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver