Arabiska för scen, teater

masraH
ﻣَﺴﺮَﺡ
scen, teater – maskulinum singular

Det arabiska ordet för scen, teater uttalas masraH och skrivs ﻣَﺴﺮَﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns scen, teater i:

masaariH
ﻣَﺴَﺎﺭِﺡ
scen, teater – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet scen, teater

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet scen, teater består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med scen, teater

Alla bokstäver i scen, teater

ﻣَﺴﺮَﺡ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
mim
m
sin
s
ra
r
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för scen, teater består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺴﺮَﺡ och uttalas masraH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för scen, teater

maf3al blir masraH

Vi har sett att det arabiska ordet för scen, teater skrivs ﻣَﺴﺮَﺡ och uttalas masraH. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är s, r och H, blir ordet masraH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som scen, teater