Arabiska för kärlek

Hubb
ﺣُﺐّ
kärlek – maskulinum

Det arabiska ordet för kärlek uttalas Hubb och skrivs ﺣُﺐّ.

Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kärlek

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kärlek består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kärlek

Alla bokstäver i kärlek

ﺣُﺐّ
ﺣـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för kärlek består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣُﺐّ och uttalas Hubb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver