Arabiska för flod

nahr
ﻧَﻬﺮ
flod – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flod uttalas nahr och skrivs ﻧَﻬﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns flod i:

'anhaar
ﺃَﻧﻬَﺎﺭ
flod – maskulinum plural
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet flod

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flod består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flod

Alla bokstäver i flod

ﻧَﻬﺮ
ﻧـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
nun
n
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för flod består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻬﺮ och uttalas nahr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flod

fa3l blir nahr

Vi har sett att det arabiska ordet för flod skrivs ﻧَﻬﺮ och uttalas nahr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, h och r, blir ordet nahr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flod