Arabiska för inglad, inlagd grönsak

mukhallal
ﻣُﺨَﻠَّﻞ
inglad, inlagd grönsak – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inglad, inlagd grönsak uttalas mukhallal och skrivs ﻣُﺨَﻠَّﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns inglad, inlagd grönsak i:

mukhallalaat
ﻣُﺨَﻠَّﻠَﺎﺕ
inglad, inlagd grönsak – maskulinum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet inglad, inlagd grönsak

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inglad, inlagd grönsak består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inglad, inlagd grönsak

Alla bokstäver i inglad, inlagd grönsak

ﻣُﺨَﻠَّﻞ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
kha
kh
lam
l
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för inglad, inlagd grönsak består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﻠَّﻞ och uttalas mukhallal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver