Arabiska för väg

Tariiq
ﻃَﺮِﻳﻖ
väg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för väg uttalas Tariiq och skrivs ﻃَﺮِﻳﻖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns väg i:

Turuq
ﻃُﺮُﻕ
väg – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet väg

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet väg består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med väg

Alla bokstäver i väg

ﻃَﺮِﻳﻖ
ﻃـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﻃـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻖ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ta
T
ra
r
ya
y
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för väg består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﺮِﻳﻖ och uttalas Tariiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för väg

fa3iil blir Tariiq

Vi har sett att det arabiska ordet för väg skrivs ﻃَﺮِﻳﻖ och uttalas Tariiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är T, r och q, blir ordet Tariiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som väg