Arabiska för sand

raml
ﺭَﻣﻞ
sand – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sand uttalas raml och skrivs ﺭَﻣﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sand i:

rimaal
ﺭِﻣَﺎﻝ
sand – maskulinum plural
Kategori: versmått
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sand

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sand består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sand

Alla bokstäver i sand

ﺭَﻣﻞ
ﻣـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻞ
 
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ra
r
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för sand består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻣﻞ och uttalas raml.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sand

fa3l blir raml

Vi har sett att det arabiska ordet för sand skrivs ﺭَﻣﻞ och uttalas raml. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är r, m och l, blir ordet raml.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sand