Arabiska för skrift, skrivande

kitaaba
ﻛِﺘَﺎﺑَﺔ
skrift, skrivande – femininum singular

Det arabiska ordet för skrift, skrivande uttalas kitaaba och skrivs ﻛِﺘَﺎﺑَﺔ.

Kategori: hantverk
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skrift, skrivande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrift, skrivande består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, ta som skrivs och uttalas t och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrift, skrivande

Alla bokstäver i skrift, skrivande

ﻛِﺘَﺎﺑَﺔ
ﻛـ
ـﺘـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﺘـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
kaf
k
ta
t
alef
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skrift, skrivande består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻛِﺘَﺎﺑَﺔ och uttalas kitaaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skrift, skrivande

fi3aala blir kitaaba

Vi har sett att det arabiska ordet för skrift, skrivande skrivs ﻛِﺘَﺎﺑَﺔ och uttalas kitaaba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är k, t och b, blir ordet kitaaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skrift, skrivande