Arabiska för vetenskaplig

3ilmiyy
ﻋِﻠﻤِﻲّ
vetenskaplig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vetenskaplig uttalas 3ilmiyy och skrivs ﻋِﻠﻤِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vetenskaplig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vetenskaplig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vetenskaplig

Alla bokstäver i vetenskaplig

ﻋِﻠﻤِﻲّ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻤـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻤـ
ـﻲ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ayn
3
lam
l
mim
m
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för vetenskaplig består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻋِﻠﻤِﻲّ och uttalas 3ilmiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vetenskaplig

fi3l blir 3ilmiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för vetenskaplig skrivs ﻋِﻠﻤِﻲّ och uttalas 3ilmiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet 3ilmiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vetenskaplig