Arabiska för berövad

faaqid
ﻓَﺎﻗِﺪ
berövad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för berövad uttalas faaqid och skrivs ﻓَﺎﻗِﺪ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet berövad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet berövad består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, qaf som skrivs och uttalas q och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med berövad

Alla bokstäver i berövad

ﻓَﺎﻗِﺪ
ﻓـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻓـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺪ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
 
fa
f
alef
qaf
q
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för berövad består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺎﻗِﺪ och uttalas faaqid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för berövad

faa3il blir faaqid

Vi har sett att det arabiska ordet för berövad skrivs ﻓَﺎﻗِﺪ och uttalas faaqid. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är f, q och d, blir ordet faaqid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som berövad