Arabiska för klocka

jaras
ﺟَﺮَﺱ
klocka – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klocka uttalas jaras och skrivs ﺟَﺮَﺱ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns klocka i:

'ajraas
ﺃَﺟﺮَﺍﺱ
klocka – maskulinum plural
Kategori: musik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet klocka

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klocka består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i klocka

ﺟَﺮَﺱ
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
jim
j
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för klocka består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺮَﺱ och uttalas jaras.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klocka

fa3al blir jaras

Vi har sett att det arabiska ordet för klocka skrivs ﺟَﺮَﺱ och uttalas jaras. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är j, r och s, blir ordet jaras.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klocka