Arabiska för bokning, möte

maw3id
ﻣَﻮﻋِﺪ
bokning, möte – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bokning, möte uttalas maw3id och skrivs ﻣَﻮﻋِﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bokning, möte i:

mawaa3iid
ﻣَﻮَﺍﻋِﻴﺪ
bokning, möte – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bokning, möte

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bokning, möte består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bokning, möte

Alla bokstäver i bokning, möte

ﻣَﻮﻋِﺪ
ﻣـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
mim
m
waw
w
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bokning, möte består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﻋِﺪ och uttalas maw3id.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bokning, möte

maf3il blir maw3id

Vi har sett att det arabiska ordet för bokning, möte skrivs ﻣَﻮﻋِﺪ och uttalas maw3id. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är w, 3 och d, blir ordet maw3id.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bokning, möte