Arabiska för transport

naql
ﻧَﻘﻞ
transport – maskulinum singular

Det arabiska ordet för transport uttalas naql och skrivs ﻧَﻘﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet transport

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet transport består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med transport

Alla bokstäver i transport

ﻧَﻘﻞ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
nun
n
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för transport består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻘﻞ och uttalas naql.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för transport

fa3l blir naql

Vi har sett att det arabiska ordet för transport skrivs ﻧَﻘﻞ och uttalas naql. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, q och l, blir ordet naql.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som transport