Arabiska för intervju, möte

muqaabala
ﻣُﻘَﺎﺑَﻠَﺔ
intervju, möte – femininum singular

Det arabiska ordet för intervju, möte uttalas muqaabala och skrivs ﻣُﻘَﺎﺑَﻠَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet intervju, möte

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet intervju, möte består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med intervju, möte

Alla bokstäver i intervju, möte

ﻣُﻘَﺎﺑَﻠَﺔ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
mim
m
qaf
q
alef
beh
b
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för intervju, möte består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻘَﺎﺑَﻠَﺔ och uttalas muqaabala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för intervju, möte

mufaa3ala blir muqaabala

Vi har sett att det arabiska ordet för intervju, möte skrivs ﻣُﻘَﺎﺑَﻠَﺔ och uttalas muqaabala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är q, b och l, blir ordet muqaabala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som intervju, möte