Arabiska för försiktig

Hadhir
ﺣَﺬِﺭ
försiktig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för försiktig uttalas Hadhir och skrivs ﺣَﺬِﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet försiktig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet försiktig består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med försiktig

Alla bokstäver i försiktig

ﺣَﺬِﺭ
ﺣـ
ـﺬ
 
ﺣـ
ـﺬ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺬ
ـﺮ
 
Ha
H
dhal
dh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för försiktig består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺬِﺭ och uttalas Hadhir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver