Arabiska för allmosa, välgörenhet

zakaa
ﺯَﻛَﺎﺓ
allmosa, välgörenhet – femininum singular

Det arabiska ordet för allmosa, välgörenhet uttalas zakaa och skrivs ﺯَﻛَﺎﺓ.

Ordklass: substantiv.

Så används ordet allmosa, välgörenhet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet allmosa, välgörenhet består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, kaf som skrivs och uttalas k och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med allmosa, välgörenhet

Alla bokstäver i allmosa, välgörenhet

ﺯَﻛَﺎﺓ
ﻛـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﺎ
 
ـﺰ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ـﺔ
 
zayn
z
kaf
k
alef
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för allmosa, välgörenhet består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺯَﻛَﺎﺓ och uttalas zakaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver