Arabiska för språk

lugha
ﻟُﻐَﺔ
språk – femininum singular

Det arabiska ordet för språk uttalas lugha och skrivs ﻟُﻐَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: språkvetenskap
Ordklass: substantiv.

Så används ordet språk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet språk består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, ghayn som skrivs och uttalas gh och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med språk

Alla bokstäver i språk

ﻟُﻐَﺔ
ﻟـ
ـﻐـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻐـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺔ
 
lam
l
ghayn
gh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för språk består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟُﻐَﺔ och uttalas lugha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver