Arabiska för körsbär

karaza
ﻛَﺮَﺯَﺓ
körsbär – femininum singular

Det arabiska ordet för körsbär uttalas karaza och skrivs ﻛَﺮَﺯَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns körsbär i:

karaz
ﻛَﺮَﺯ
körsbär – femininum plural
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet körsbär består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs ﻙ och uttalas k, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med körsbär

Alla bokstäver i körsbär

ﻛَﺮَﺯَﺓ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
ـﺰ
ـﺔ
 
kaf
k
ra
r
zayn
z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för körsbär består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻛَﺮَﺯَﺓ och uttalas karaza.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för körsbär

fa3ala blir karaza

Vi har sett att det arabiska ordet för körsbär skrivs ﻛَﺮَﺯَﺓ och uttalas karaza. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är k, r och z, blir ordet karaza.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som körsbär