Arabiska för flicka

bint
ﺑِﻨﺖ
flicka – femininum singular

Det arabiska ordet för flicka uttalas bint och skrivs ﺑِﻨﺖ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns flicka i:

banaat
ﺑَﻨَﺎﺕ
flicka – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet flicka

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flicka består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, nun som skrivs och uttalas n och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i flicka

ﺑِﻨﺖ
ﺑـ
ـﻨـ
ـﺖ
 
ﺑـ
ـﻨـ
ـﺖ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
beh
b
nun
n
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för flicka består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑِﻨﺖ och uttalas bint.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flicka

fi3l blir bint

Vi har sett att det arabiska ordet för flicka skrivs ﺑِﻨﺖ och uttalas bint. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är b, n och t, blir ordet bint.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flicka