Arabiska för begravningsplats

maqbara
ﻣَﻘﺒَﺮَﺓ
begravningsplats – femininum singular

Det arabiska ordet för begravningsplats uttalas maqbara och skrivs ﻣَﻘﺒَﺮَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns begravningsplats i:

maqaabir
ﻣَﻘَﺎﺑِﺮ
begravningsplats – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Så används ordet begravningsplats

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begravningsplats består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begravningsplats

Alla bokstäver i begravningsplats

ﻣَﻘﺒَﺮَﺓ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ـﺔ
 
mim
m
qaf
q
beh
b
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för begravningsplats består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻘﺒَﺮَﺓ och uttalas maqbara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begravningsplats

maf3ala blir maqbara

Vi har sett att det arabiska ordet för begravningsplats skrivs ﻣَﻘﺒَﺮَﺓ och uttalas maqbara. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är q, b och r, blir ordet maqbara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begravningsplats