Arabiska för vakenhet

yaqaZa
ﻳَﻘَﻈَﺔ
vakenhet – femininum singular

Det arabiska ordet för vakenhet uttalas yaqaZa och skrivs ﻳَﻘَﻈَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vakenhet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vakenhet består av de arabiska bokstäverna ya som skrivs och uttalas y, qaf som skrivs och uttalas q och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vakenhet

Alla bokstäver i vakenhet

ﻳَﻘَﻈَﺔ
ﻳـ
ـﻘـ
ـﻈـ
ـﺔ
 
ﻳـ
ـﻘـ
ـﻈـ
ـﺔ
 
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺔ
 
ya
y
qaf
q
Za
Z
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för vakenhet består av: Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻳَﻘَﻈَﺔ och uttalas yaqaZa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vakenhet

fa3ala blir yaqaZa

Vi har sett att det arabiska ordet för vakenhet skrivs ﻳَﻘَﻈَﺔ och uttalas yaqaZa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är y, q och Z, blir ordet yaqaZa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vakenhet