Arabiska för fågel

3uSfuur
ﻋُﺼﻔُﻮﺭ
fågel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fågel uttalas 3uSfuur och skrivs ﻋُﺼﻔُﻮﺭ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Så används ordet fågel

Alla bokstäver i fågel

ﻋُﺼﻔُﻮﺭ
ﻋـ
ـﺼـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﺼـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ـﺮ
 
ayn
3
Sad
S
fa
f
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fågel består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ordet skrivs därför ﻋُﺼﻔُﻮﺭ och uttalas 3uSfuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver