Arabiska för älskling

Habiib
ﺣَﺒِﻴﺐ
älskling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för älskling uttalas Habiib och skrivs ﺣَﺒِﻴﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns älskling i:

Habiiba
ﺣَﺒِﻴﺒَﺔ
älskling – femininum singular
Kategori: relationer
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet älskling

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet älskling består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med älskling

Alla bokstäver i älskling

ﺣَﺒِﻴﺐ
ﺣـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺒـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ha
H
beh
b
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för älskling består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺒِﻴﺐ och uttalas Habiib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver