Arabiska för essens, väsen

dhaat
ﺫَﺍﺕ
essens, väsen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för essens, väsen uttalas dhaat och skrivs ﺫَﺍﺕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet essens, väsen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet essens, väsen består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, waw som skrivs och uttalas w och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i essens, väsen

ﺫَﺍﺕ
 
 
ـﺬ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
dhal
dh
alef
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för essens, väsen består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﺍﺕ och uttalas dhaat.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver