Arabiska för fjäril

faraasha
ﻓَﺮَﺍﺷَﺔ
fjäril – femininum singular

Det arabiska ordet för fjäril uttalas faraasha och skrivs ﻓَﺮَﺍﺷَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fjäril i:

faraash
ﻓَﺮَﺍﺵ
fjäril – femininum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fjäril

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fjäril består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fjäril

Alla bokstäver i fjäril

ﻓَﺮَﺍﺷَﺔ
ﻓـ
ـﺮ
ﺷـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﺮ
ﺷـ
ـﺔ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺔ
 
fa
f
ra
r
alef
shin
sh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fjäril består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻓَﺮَﺍﺷَﺔ och uttalas faraasha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fjäril

fa3aala blir faraasha

Vi har sett att det arabiska ordet för fjäril skrivs ﻓَﺮَﺍﺷَﺔ och uttalas faraasha. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är f, r och sh, blir ordet faraasha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fjäril