Arabiska för dålighet, onska

suu'
ﺳُﻮﺀ
dålighet, onska – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dålighet, onska uttalas suu' och skrivs ﺳُﻮﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dålighet, onska

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dålighet, onska består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dålighet, onska

Alla bokstäver i dålighet, onska

ﺳُﻮﺀ
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﻮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
 
sin
s
waw
w
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för dålighet, onska består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳُﻮﺀ och uttalas suu'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver