Arabiska för tvättmaskin

ghassaala
ﻏَﺴَّﺎﻟَﺔ
tvättmaskin – femininum singular

Det arabiska ordet för tvättmaskin uttalas ghassaala och skrivs ﻏَﺴَّﺎﻟَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet tvättmaskin

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tvättmaskin består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, sin som skrivs och uttalas s och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tvättmaskin

Alla bokstäver i tvättmaskin

ﻏَﺴَّﺎﻟَﺔ
ﻏـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
ghayn
gh
sin
s
alef
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tvättmaskin består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻏَﺴَّﺎﻟَﺔ och uttalas ghassaala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver