Arabiska för folk

naas
ﻧَﺎﺱ
folk – maskulinum

Det arabiska ordet för folk uttalas naas och skrivs ﻧَﺎﺱ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet folk

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet folk består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, waw som skrivs och uttalas w och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i folk

ﻧَﺎﺱ
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
nun
n
alef
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för folk består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﺱ och uttalas naas.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver