Arabiska för barriär, spärr

Haajiz
ﺣَﺎﺟِﺰ
barriär, spärr – maskulinum singular

Det arabiska ordet för barriär, spärr uttalas Haajiz och skrivs ﺣَﺎﺟِﺰ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet barriär, spärr

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet barriär, spärr består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, jim som skrivs och uttalas j och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med barriär, spärr

Alla bokstäver i barriär, spärr

ﺣَﺎﺟِﺰ
ﺣـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺰ
 
Ha
H
alef
jim
j
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för barriär, spärr består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺟِﺰ och uttalas Haajiz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för barriär, spärr

faa3il blir Haajiz

Vi har sett att det arabiska ordet för barriär, spärr skrivs ﺣَﺎﺟِﺰ och uttalas Haajiz. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är H, j och z, blir ordet Haajiz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som barriär, spärr