Arabiska för dal

waadin
ﻭَﺍﺩٍ
dal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dal uttalas waadin och skrivs ﻭَﺍﺩٍ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns dal i:

'awdiya
ﺃَﻭﺩِﻳَﺔ
dal – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet dal

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dal består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i dal

ﻭَﺍﺩٍ
 
 
ـﻮ
ـﺎ
ـﺪ
 
waw
w
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för dal består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﺩٍ och uttalas waadin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver