Arabiska för provning

tajriib
ﺗَﺠﺮِﻳﺐ
provning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för provning uttalas tajriib och skrivs ﺗَﺠﺮِﻳﺐ.

Förutom grundformen finns provning i:

tajaarib
ﺗَﺠَﺎﺭِﺏ
provning – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet provning

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet provning består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med provning

Alla bokstäver i provning

ﺗَﺠﺮِﻳﺐ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
jim
j
ra
r
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för provning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺠﺮِﻳﺐ och uttalas tajriib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för provning

taf3iil blir tajriib

Vi har sett att det arabiska ordet för provning skrivs ﺗَﺠﺮِﻳﺐ och uttalas tajriib. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är j, r och b, blir ordet tajriib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som provning