Arabiska för polis

shurTa
ﺷُﺮﻃَﺔ
polis – femininum singular

Det arabiska ordet för polis uttalas shurTa och skrivs ﺷُﺮﻃَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns polis i:

shuraT
ﺷُﺮَﻁ
polis – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet polis

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet polis består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med polis

Alla bokstäver i polis

ﺷُﺮﻃَﺔ
ﺷـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺮ
ﻃـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺔ
 
shin
sh
ra
r
Ta
T
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för polis består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷُﺮﻃَﺔ och uttalas shurTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver