Arabiska för maskulin

mudhakkar
ﻣُﺬَﻛَّﺮ
maskulin – maskulinum singular

Det arabiska ordet för maskulin uttalas mudhakkar och skrivs ﻣُﺬَﻛَّﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns maskulin i:

mudhakkara
ﻣُﺬَﻛَّﺮَﺓ
maskulin – femininum singular
mudhakkaraat
ﻣُﺬَﻛَّﺮَﺍﺕ
maskulin – femininum plural
mudhakkaruuna
ﻣُﺬَﻛَّﺮُﻭﻥَ
maskulin – maskulinum plural
Kategori: grammatik
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet maskulin

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet maskulin består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med maskulin

Alla bokstäver i maskulin

ﻣُﺬَﻛَّﺮ
ﻣـ
ـﺬ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺬ
ﻛـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺬ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
mim
m
dhal
dh
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för maskulin består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺬَﻛَّﺮ och uttalas mudhakkar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver