Arabiska för last, vikt

thiql
ﺛِﻘﻞ
last, vikt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för last, vikt uttalas thiql och skrivs ﺛِﻘﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns last, vikt i:

'athqaal
ﺃَﺛﻘَﺎﻝ
last, vikt – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet last, vikt

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet last, vikt består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs ﺙ och uttalas th, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med last, vikt

Alla bokstäver i last, vikt

ﺛِﻘﻞ
ﺛـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﺛـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
tha
th
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för last, vikt består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛِﻘﻞ och uttalas thiql.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver