Arabiska för förvåning, häpnad

ta3jiib
ﺗَﻌﺠِﻴﺐ
förvåning, häpnad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förvåning, häpnad uttalas ta3jiib och skrivs ﺗَﻌﺠِﻴﺐ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förvåning, häpnad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förvåning, häpnad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förvåning, häpnad

Alla bokstäver i förvåning, häpnad

ﺗَﻌﺠِﻴﺐ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
ayn
3
jim
j
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för förvåning, häpnad består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌﺠِﻴﺐ och uttalas ta3jiib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förvåning, häpnad

taf3iil blir ta3jiib

Vi har sett att det arabiska ordet för förvåning, häpnad skrivs ﺗَﻌﺠِﻴﺐ och uttalas ta3jiib. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är 3, j och b, blir ordet ta3jiib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förvåning, häpnad