Arabiska för skog

ghayba
ﻏَﻴﺒَﺔ
skog – femininum singular

Det arabiska ordet för skog uttalas ghayba och skrivs ﻏَﻴﺒَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: botanik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skog

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skog består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skog

Alla bokstäver i skog

ﻏَﻴﺒَﺔ
ﻏـ
ـﻴـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻴـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ghayn
gh
ya
y
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skog består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻏَﻴﺒَﺔ och uttalas ghayba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver