Arabiska för ben

saaq
ﺳَﺎﻕ
ben – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ben uttalas saaq och skrivs ﺳَﺎﻕ.

Om ljudfilerna
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv.

Så används ordet ben

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ben består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ben

Alla bokstäver i ben

ﺳَﺎﻕ
ﺳـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för ben består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﻕ och uttalas saaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver