Arabiska för exempel, talesätt

mathal
ﻣَﺜَﻞ
exempel, talesätt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för exempel, talesätt uttalas mathal och skrivs ﻣَﺜَﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns exempel, talesätt i:

'amthaal
ﺃَﻣﺜَﺎﻝ
exempel, talesätt – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet exempel, talesätt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet exempel, talesätt består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, tha som skrivs och uttalas th och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med exempel, talesätt

Alla bokstäver i exempel, talesätt

ﻣَﺜَﻞ
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
tha
th
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för exempel, talesätt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺜَﻞ och uttalas mathal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver