Arabiska för schejk

shaykh
ﺷَﻴﺦ
schejk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för schejk uttalas shaykh och skrivs ﺷَﻴﺦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns schejk i:

shuyuukh
ﺷُﻴُﻮﺥ
schejk – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet schejk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet schejk består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ya som skrivs och uttalas y och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med schejk

Alla bokstäver i schejk

ﺷَﻴﺦ
ﺷـ
ـﻴـ
ـﺦ
 
ﺷـ
ـﻴـ
ـﺦ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
shin
sh
ya
y
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för schejk består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺦ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﻴﺦ och uttalas shaykh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver