Arabiska för lägenhet

shaqqa
ﺷَﻘَّﺔ
lägenhet – femininum singular

Det arabiska ordet för lägenhet uttalas shaqqa och skrivs ﺷَﻘَّﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lägenhet i:

shuqaq
ﺷُﻘَﻖ
lägenhet – femininum plural
Kategori: bostad
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lägenhet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lägenhet består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, qaf som skrivs och uttalas q och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lägenhet

Alla bokstäver i lägenhet

ﺷَﻘَّﺔ
ﺷـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
shin
sh
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för lägenhet består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﻘَّﺔ och uttalas shaqqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver