Arabiska för grupp

majmuu3a
ﻣَﺠﻤُﻮﻋَﺔ
grupp – femininum singular

Det arabiska ordet för grupp uttalas majmuu3a och skrivs ﻣَﺠﻤُﻮﻋَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: övriga

Så används ordet grupp

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grupp består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grupp

Alla bokstäver i grupp

ﻣَﺠﻤُﻮﻋَﺔ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻤـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﻤـ
ـﻮ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
mim
m
jim
j
mim
m
waw
w
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för grupp består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺠﻤُﻮﻋَﺔ och uttalas majmuu3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för grupp

maf3uula blir majmuu3a

Vi har sett att det arabiska ordet för grupp skrivs ﻣَﺠﻤُﻮﻋَﺔ och uttalas majmuu3a. Ordet följer mönstret övriga. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uula och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet majmuu3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som grupp