Arabiska för möbel

'athaath
ﺃَﺛَﺎﺙ
möbel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för möbel uttalas 'athaath och skrivs ﺃَﺛَﺎﺙ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet möbel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet möbel består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', tha som skrivs och uttalas th och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i möbel

ﺃَﺛَﺎﺙ
ﺛـ
ـﺎ
 
ﺛـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺎ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
alif hamza
'
tha
th
alef
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för möbel består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven tha som skrivs ﺙ och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺛَﺎﺙ och uttalas 'athaath.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver