Arabiska för äng

rawDa
ﺭَﻭﺿَﺔ
äng – femininum singular

Det arabiska ordet för äng uttalas rawDa och skrivs ﺭَﻭﺿَﺔ.

Kategori: botanik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet äng

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet äng består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och Dad som skrivs ﺽ och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med äng

Alla bokstäver i äng

ﺭَﻭﺿَﺔ
ﺿـ
ـﺔ
 
ﺿـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺔ
 
ra
r
waw
w
Dad
D
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för äng består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﻭﺿَﺔ och uttalas rawDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för äng

fa3la blir rawDa

Vi har sett att det arabiska ordet för äng skrivs ﺭَﻭﺿَﺔ och uttalas rawDa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är r, w och D, blir ordet rawDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som äng