Arabiska för katalog, meny

qaa'ima
ﻗَﺎﺋِﻤَﺔ
katalog, meny – femininum singular

Det arabiska ordet för katalog, meny uttalas qaa'ima och skrivs ﻗَﺎﺋِﻤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns katalog, meny i:

qawaa'im
ﻗَﻮَﺍﺋِﻢ
katalog, meny – femininum plural
Ordklass: substantiv.

Så används ordet katalog, meny

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet katalog, meny består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med katalog, meny

Alla bokstäver i katalog, meny

ﻗَﺎﺋِﻤَﺔ
ﻗـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
qaf
q
alef
'
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för katalog, meny består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﺎﺋِﻤَﺔ och uttalas qaa'ima.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver