Arabiska för häst

faras
ﻓَﺮَﺱ
häst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för häst uttalas faras och skrivs ﻓَﺮَﺱ.

Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet häst

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet häst består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med häst

Alla bokstäver i häst

ﻓَﺮَﺱ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
fa
f
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för häst består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻓَﺮَﺱ och uttalas faras.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för häst

fa3al blir faras

Vi har sett att det arabiska ordet för häst skrivs ﻓَﺮَﺱ och uttalas faras. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är f, r och s, blir ordet faras.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som häst