Arabiska för etablerad, permanent

thaabit
ﺛَﺎﺑِﺖ
etablerad, permanent – maskulinum singular

Det arabiska ordet för etablerad, permanent uttalas thaabit och skrivs ﺛَﺎﺑِﺖ.

Förutom grundformen finns etablerad, permanent i:

thaabita
ﺛَﺎﺑِﺘَﺔ
etablerad, permanent – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet etablerad, permanent

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet etablerad, permanent består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs och uttalas th, beh som skrivs och uttalas b och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med etablerad, permanent

Alla bokstäver i etablerad, permanent

ﺛَﺎﺑِﺖ
ﺛـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺖ
 
ﺛـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺖ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
tha
th
alef
beh
b
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för etablerad, permanent består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛَﺎﺑِﺖ och uttalas thaabit.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver