Arabiska för alla, varje

kull
ﻛُﻞّ
alla, varje – maskulinum singular

Det arabiska ordet för alla, varje uttalas kull och skrivs ﻛُﻞّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet alla, varje

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet alla, varje består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs ﻙ och uttalas k, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med alla, varje

Alla bokstäver i alla, varje

ﻛُﻞّ
ﻛـ
ـﻞ
 
ﻛـ
ـﻞ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kaf
k
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för alla, varje består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛُﻞّ och uttalas kull.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver